جراحی بینی

جراحی بینی

جراحی بینی با هدف حفظ تعادل میان اجزای صورت و برطرف کردن ایرادات ظاهری بینی انجام می شود. عمل راینوپلاستی یا جراحی بینی ترکیب علم جراحی

پاسخ