25 Feb

گالری ویدیو

مصاحبه های دکتر گلی در شبکه های تلویزیون

مصاحبه دکتر گلی با موضوع سینوزیت

شایعه دستگاه کوچک کننده بینی

مصاحبه با دکتر گلی با موضوع آلرژی پارت 1

مصاحبه با دکتر گلی با موضوع آلرژی پارت 2

حساسیت فصلی و جراحی بینی

مصاحبه تلویزیونی با موضوع شکستگی بینی

 

توضیحات اولیه جراحی بینی

درباره نویسنده

پاسخ

برای مشاوره رایگان کلیک کنید